• 2,4-Dinitrochlorobenzene

    2,4-Dinitrochlorobenzene

    2,4-Dinitrochlorobenzene (DNCB) là một hợp chất hữu cơ có công thức (O2N) 2C6H3Cl. Nó là một chất rắn màu vàng có thể hòa tan trong dung môi hữu cơ. Nó là một chất trung gian quan trọng để sản xuất công nghiệp các hợp chất khác.