• Sulphur Black BR liquid

    Lưu huỳnh đen BR lỏng

    Thuốc nhuộm dạng lỏng là hình thức thích hợp để đưa màu vào ứng dụng của bạn. Điều này giúp loại bỏ bụi thuốc nhuộm hoặc vón cục trong khi xử lý sản phẩm của bạn, cũng như dễ dàng hơn và an toàn hơn khi làm việc. Những loại thuốc nhuộm này không tốn thời gian hoặc nỗ lực để đạt được vải nhuộm đủ màu tuyệt vời.