• Sulphur Black BR

    Lưu huỳnh đen BR

    Màu đen là một trong những màu có khối lượng lớn nhất được nhuộm trên vải bông và vật liệu dệt tổng hợp có nhu cầu lớn nhất mọi thời đại, đặc biệt là đối với trang phục thường ngày (vải thô và hàng may mặc). Trong số tất cả các loại thuốc nhuộm, Sulfur đen là một loại thuốc nhuộm quan trọng để tạo màu cho xenlulo, tồn tại gần một trăm năm.

    Các đặc tính bền tốt, hiệu quả về chi phí và tính dễ ứng dụng trong các điều kiện xử lý khác nhau, xả, bán liên tục và liên tục khiến nó trở thành một trong những loại thuốc nhuộm phổ biến nhất. Hơn nữa, sự lựa chọn đa dạng của các dạng thông thường, dạng leuco và dạng hòa tan là yếu tố chính góp phần vào sự tồn tại liên tục và nhu cầu ngày càng tăng đối với loại thuốc nhuộm này.