Nhà máy của chúng tôi sở hữu phương pháp công nghệ cao để sản xuất Sulfur Black B, Sulfur Black BR, 2, 4-Dinitrochlorobenzene và 2-Amino-4-nitrophenol.

trong khoảng
Công ty chúng tôi

Foring Import & Export Co., Ltd. được thành lập vào năm 2004. Công ty chúng tôi đã đạt được tiêu chuẩn ISO 9001: 2006 và ISO 14000. Chúng tôi đã tích lũy kinh nghiệm phong phú để xuất khẩu các sản phẩm hóa chất tốt của Trung Quốc. Dựa trên nhà máy mạnh mẽ của mình, chúng tôi có thể hỗ trợ Sulfur Black và các sản phẩm trung gian của nó ra thị trường nước ngoài.

tin tức và thông tin