• 2-Amino-4-nitrophenol

    2-Amino-4-nitrophenol

    Dạng tinh thể màu vàng, dạng bột, tan trong etanol, ít tan trong nước. Mặt hàng Chỉ số Bề ngoài khô ướt Bột tinh thể Độ tinh khiết% ≥98,0 ≥80,0 Điểm nóng chảy ℃ ≥138,0 ≥138,0 Đế trong HCl% ≤0,1 ≤0,1 Sử dụng Để sản xuất thuốc nhuộm và thuốc trung gian. Chủ yếu được sử dụng trong axit nâu RH, axit xanh 3G, đen BL, BRL, BGL. Đóng gói Túi sợi có lót trong bằng túi nhựa, mỗi túi 25kg. Bao bì tùy chỉnh có thể thương lượng.